Έντυπα Βεβαίωσης Μετακίνησης

Στη σελίδα https://forma.gov.gr μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα έντυπα και οδηγίες για τη μετακίνησή σας προς τους επιτρεπόμενους χώρους και για τους απαραίτητους σκοπούς.

Μπορείτε να κατεβάσετε την βεβαίωση τύπου Β και από εδώ, σε pdf και doc.

Αν δεν σας βολεύει η χρήση του εγγράφου, μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας των γραπτών μηνυμάτων.

Για παράδειγμα, το μήνυμα για τη μετακίνηση στις ΜΤΝ θα πρέπει να αποσταλεί στο 13033 και να έχει τη μορφή:

1 ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Σε περίπτωση επιτυχούς αποστολής θα λαμβάνετε ως απάντηση:

Μετακίνηση 1 ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Αν κανένας από τους παραπάνω τρόπους δεν σας βολεύει, τότε μπορείτε να γράψετε μόνοι σας σε ένα χαρτί τα παρακάτω στοιχεία:

1. Όνομα/Επίθετο
2. Διεύθυνση Κατοικίας
3. Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες κα διεύθυνση προορισμού
4. Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή

Σε κάθε περίπτωση:

Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.