Λειτουργία Φαρμακείου ΕΟΠΥΥ

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Γεωργακόπουλου σχετικά με τη στελέχωση του φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ του νομού Μεσσηνίας με φαρμακοποιό.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ