Επιστολές του συλλόγου από το 2019

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε δύο επιστολές του συλλόγου Νεφροπαθών Μεσσηνίας από το 2019 προς τη διοίκηση του νοσοκομείου Καλαμάτας και προς το υπουργείο υγείας όπου αναφέρονται προβλήματα των νεφροπαθών του νομού μας.

Προς διοίκηση νοσοκομείου Καλαμάτας με αρ.πρωτ. 1/21-01-2019

Προς υπουργείο υγείας με αρ.πρωτ. 13/30-09-2019