Ιστορια

Η Ιστορία του Συλλόγου Νεφροπαθών Νομού Μεσσηνίας:

Η βασική πηγή άντλησης των πληροφοριών μας είναι το καταστατικό του Συλλόγου με αριθμό 94/1991, το οποίο κρίθηκε και αποφασίσθηκε από το ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στις 10 Οκτωβρίου 1991 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο στις 15 Οκτωβρίου 1991.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Σπανέα Αικατερίνη
 2. Σπανέας Στυλιανός
 3. Αλεξανδρόπουλος Σπυρίδων
 4. Αλεξανδροπούλου Παρασκευή
 5. Στυλιανόπουλος Γεώργιος
 6. Στυλιανοπούλου Αλεξάνδρα
 7. Νασσιοπούλου Δήμητρα
 8. Νασσιόπουλος Θεόδωρος
 9. Κοζομπόλη Θεοδώρα
 10. Κοζομπόλης Ιωάννης
 11. Πετροπούλου Θεοδώρα
 12. Πετρόπουλος Αριστείδης
 13. Ζυγουράκης Διονύσιος
 14. Σταματοπούλου Παναγούλα
 15. Κάντζας Αντρέας
 16. Κάντζα Αντωνία
 17. Ψυχογιού Μαρία
 18. Πραντέλου Χρυσούλα
 19. Μπελογιάννη Βασιλική
 20. Μαραβή Αικατερίνη
 21. Λαζάρου Αικατερίνη
 22. Βλαχοδημητροπούλου Αικατερίνη
 23. Βλαχοδημητρόπουλος Γεώργιος
 24. Πουλογιαννόπουλος Κωνσταντίνος
 25. Καρούζος Βασίλειος
 26. Τσάλτας Αντώνιος
 27. Τσάλτα Φωτεινή
 28. Μαρκόπουλος Μάρκος
 29. Μαρκοπούλου Καλιόπη
 30. Ζέρβας Μιχαήλ
 31. Ζέρβα Μαρία

Η 1η Γενική Συνέλευση έγινε στις 15.12.1991, ώρα 11:00 π.μ. με θέματα:

Ενημέρωση των μελών για το καταστατικό και διεξαγωγή αρχαιρεσιών.

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο Γεώργιος Βλαχοδημητρόπουλος.

Μέλη εφορευτικής επιτροπής:

 1. Πουλογιαννοπούλου Τζένη
 2. Κοντογιώργη Κωνσταντίνα
 3. Χατζόπουλος Αντρέας

Προσωρινή πρόεδρος ορίστηκε η κυρία Καίτη Βλαχοδημητροπούλου, Αντιπρόεδρος Πουλογιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Γενικός Γραμματέας Σπανέας Στέλιος, Ταμίας Κοζομπόλης Γιάννης.

Με διαφωνίες, αμφισβητήσεις για τον Σύλλογο και κάποια άρθρα του Καταστατικού, δόθηκαν παραιτήσεις από κάποια μέλη και κατά την ώρα 15:00 μ.μ. ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία.

Πρώτος βγήκε ο Πουλογιαννόπουλος Κωνσταντίνος.

Σύμφωνα με τα πρακτικά, στην 3η κατά σειρά Γενική Συνέλευση που έγινε στις 01.03.1992 αναπληρώθηκαν μέλη που είχαν παραιτηθεί: (αν και είναι λίγο ασαφές για τις θέσεις που κατέλαβαν, διότι είναι δύσκολο να αναγνωστούν λόγω του χρόνου και όχι μόνο …)

Τα κάτωθι ονόματα:

 1. Γιαννακοπούλου – Γραμπά Παρασκευή
 2. Λαζάρου Αικατερίνη
 3. Λεονταρίτου Μαρία
 4. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
 5. Σταθόπουλος Παναγιώτης

Στις 25 Σεπτεμβρίου 1993, όπως αναφέρεται στα πρακτικά (πρακτικό Νο 6) με πρόσκληση του προσωρινού Δ.Σ. που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 127/1993 Απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ίσως σε αυτό το σημείο λύνεται λίγο το ασαφές του Δ.Σ. και τα κενά που υπάρχουν.

Προσωρινός Πρόεδρος:         Βλαχοδημητρόπουλος Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας:              Σκιά Ελευθερία

Εφορευτική Επιτροπή:

 1. Σπανέα Αικατερίνη
 2. Τσάλτα Φωτεινή
 3. Στυλιανόπουλος Γεώργιος

Στις 4 Δεκεμβρίου 1994 (πρακτικό Νο 8) σε γενόμενη Γενική Συνέλευση φαίνεται ότι:

Πρόεδρος:                   Βλαχοδημητροπούλου Αικατερίνη

Γενικός Γραμματέας: Σπανέας Στυλιανός

Ταμίας:                       Σκιάς Σωκράτης

Πιθανόν προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες που αναφέρονταν ότι θα γίνουν στη Γ.Σ. που συγκροτήθηκε με την απόφαση 127/1993 του Πρωτοδικείου. Άλλα μέλη δεν αναφέρονται. Στις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 16.11.1996, ημέρα Σάββατο, προέκυψε το επόμενο Δ.Σ.

Συνήλθαν σε Σώμα στις 27.11.1996.

Πρόεδρος:                   Βλαχοδημητροπούλου Αικατερίνη

Αντιπρόεδρος:             Γκότσης Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας:  Ηλιοπούλου Χριστίνα

Ταμίας:                       Σκιάς Σωκράτης

Δημόσιες Σχέσεις:       Σπανέας Στυλιανός

Στις 29.11.1996 έχουμε παραίτηση από τον κύριο Σπανέα και αναλαμβάνει ο Μητσέας Λάμπρος, που ήταν αναπληρωμλατικός.

Στις αρχαιρεσίες που έγιναν 29 και 30 Νοεμβρίου 1999. Προέκυψαν και συνήλθαν σε Σώμα στις 08.12.1999:

Πρόεδρος:                   Σπανέα Αικατερίνη

Αντιπρόεδρος:             Γκότσης Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας:  Γαλάτης Κωνσταντίνος

Ταμίας:                       Σκιάς Σωκράτης

Δημόσιες Σχέσεις:       Γάλλου Εργίνα

Στις 06.10.2000 έχουμε παραίτηση της Γάλλου Εργίνας και ανέλαβε ο επιλαχών Δρακόπουλος Θεόδωρος. Μετά από τον θάνατο του Αντιπροέδρου Γκότση Δημητρίου και τη μεταμόσχευση του Δρακόπουλου Θεόδωρου, γίνεται Γενική Συνέλευση στις 15.06.2002 και τη θέση του Αντιπροέδρου παίρνει ο Σακκάς Βασίλειος, ενώ τις Δημόσιες Σχέσεις αναλαμβάνει ο Τσιλιγωνέας Γεώργιος.

Στις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 27, 28, 29 Νοεμβρίου 2002 εκλέχθηκαν και συνήλθαν σε Σώμα οι κάτωθι:

Πρόεδρος:                   Σακκάς Βασίλειος

Αντιπρόεδρος:             Λάζαρος Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας:  Ηλιοπούλου Χριστίνα

Ταμίας:                       Σκιάς Σωκράτης

Δημόσιες Σχέσεις:       Γαλάτης Κωνσταντίνος, αλλά δεν απεδέχθη κανένα αξίωμα, παρέμεινε όμως απλό μέλος.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 15.06.2003 παραιτήθηκε από Πρόεδρος ο Σακκάς Βασίλης και ανέλαβε τα καθήκοντα των Δημοσίων Σχέσεων. Ενώ ο Γαλάτης Κωνσταντίνος αναλαμβάνει Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η αλλαγή αυτή επικυρώθηκε στη Γενική Συνέλευση εκ των υστέρων, που έγινε στις 15.06.2003. Aναφέρω ότι σε Γενική Συνέλευση που έγινε στις 15.06.2002 (πρακτικό Νο 23) αποφασίστηκε να εκλέγονται 7 (επτά) μέλη για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου, για να γίνει όμως αυτό έπρεπε να τροποποιηθεί το Καταστατικό στα άρθρα 14 και 15 του Δ’ Κεφαλαίου.

Παρ’ όλα αυτά προχώρησαν σε ανάδειξη επταμελούς με τους υποψηφίους:

 1. Αλειφέρης Σωτήριος
 2. Αποστολάκη Πηνελόπη
 3. Λάζαρος Ιωάννης
 4. Μπελίτσου Αικατερίνη
 5. Σακκάς Βασίλειος
 6. Τσιλιγωνέας Γεώργιος

Εκλέχτηκαν:

1ος Σακκάς Βασίλειος

2ος Τσιλιγωνέας Γεώργιος

και αναπληρωματικοί:

 1. Αλειφέρης Ξ.
 2. Αποστολάκη Π.
 3. Μπελίτσου Αικ.
 4. Λάζαρος Ιωάννης

Η πρόταση για επταμελές ξαναγίνεται το 2004 σε Γενική Συνέλευση στο πρακτικό Νο 32, σελ. 42.

Στη Γενική Συνέλευση 27.11.2005 για πρώτη φορά γίνεται αναφορά για οικονομικό απολογισμό και για τα πόσα χρήματα υπάρχουν στο ταμείο του Συλλόγου.

Αξίζει να γίνει αναφορά ότι κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες τροποποίησης του Καταστατικού .

Στην Προεδρία Γαλάτη το 2003 στο πρακτικό Νο 12 γίνεται η πρώτη ψηφοφορία του Δ.Σ. για το λόγο αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου (πρακτικό Νο 39) γίνεται λόγος για δικαστήριο που γινόταν για τροποποίηση του καταστατικού και ζητήθηκε να παραστούν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Δεν γίνεται αναφορά για απόφαση Δικαστηρίου, όμως στις …09.2002 ζητήθηκαν και εστάλησαν νέα έγγραφα στη Δικηγόρο κυρία Πουλοπούλου για την τροποποίηση του Καταστατικού (πρακτικό Νο 40). Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Πουλοπούλου έχει λάβει από τον Σύλλογο ως αμοιβή το ποσό των 1.000,00 €. Από τις έως τώρα πληροφορίες που υπάρχουν στα πρακτικά, τροποποίηση Καταστατικού δεν έχει γίνει, ούτε καν με την προσθήκη των Νέων Μονάδων αλλά ούτε και για τους αντιπροσώπους που εκλέγονται για την Π.Ο.Ν., Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α. και Π.Ο.Α.Μ.Ε.Α. γίνεται αναφορά στο Καταστατικό του Συλλόγου μας. Εφόσον, λοιπόν, ο Σύλλογός μας έκανε εγγραφή στα παραπάνω όργανα συμμορφώνεται σε ό,τι τους αφορά με το δικό τους Καταστατικό, εξ ού και η εκλογή των αντιπροσώπων.

Αναφορά για το γνήσιο Καταστατικό γίνεται στο πρακτικό Νο 19, 15.03.2009, ότι το καταστατικό του Συλλόγου δεν παραδόθηκε από τον κύριο Βλαχοδημητρόπουλο. Όμως, στο πρακτικό Νο 27 γίνεται πάλι αναφορά για το γνήσιο Καταστατικό. Στο θέμα 2ο συγκεκριμένα συζητήθηκε να μπει μια κλειδαριά ασφαλείας για να φυλάσσεται το Καταστατικό και άλλα σπουδαία έγγραφα. Λόγος γίνεται: Διότι και σήμερα που ανέλαβε το νέο Δ.Σ. από 01.01.2018 δεν υπάρχει στην κατοχή του Δ.Σ., συνεπώς και του Συλλόγου, το γνήσιο Καταστατικό. Παρακαλούμε αν κάποιος γνωρίζει κάτι γι αυτό το θέμα, να ενημερώσει το Δ.Σ.

Στις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 30.11.2005 εξελέγησαν και συνήλθαν σε Σώμα οι παρακάτω:

Πρόεδρος:                               Γαλάτης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος:

Εφ. Δημοσίων Σχέσεων:          Λάζαρος Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας:              Κουράκλη Ελένη

Ταμίας:                                   Αλεξόπουλος Δημήτρης

Αναπληρωματικοί:

 1. Κουραμπάς Παναγιώτης
 2. Αλειφέρης Σωτήρης

Σε συνέλευση που έγινε στις 10.01.2006 αξίζει να σημειωθεί ότι στο Δ.Σ. αναφέρεται και υπογράφει 6ο μέλος ο κύριος Γκόγκας Αριστείδης, από τη Μ.Τ.Ν. Κυπαρισσίας.

Στις επόμενες συνελεύσεις συνεχίζει να παρευρίσκεται ο κύριος Γκόγκας και μάλιστα στις 22.05.2006 υπογράφει ως 6ο μέλος αλλά και ως Αντιπρόεδρος.

Προφανώς με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, γιατί δεν έχει πουθενά αναφερθεί τροποποίηση του Καταστατικού. Στις αρχαιρεσίες του 2008 αναφέρονται τα εξής:

Εφορευτική Επιτροπή:

 1. Βλαχοδημητρόπουλος Γεώργιος
 2. Ηλιοπούλου Χριστίνα
 3. Χρονόπουλος Σπύρος

Ημέρες εκλογών ορίστηκαν 26-27 Νοεμβρίου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και 28-29 Νοεμβρίου στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Εκλέχθηκαν και συνήλθαν σε Σώμα στις 07.12.2008.

Πρόεδρος:                               Λάζαρος Ιωάννης

Αντιπρόεδρος:                         Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης

Γενικός Γραμματέας:              Γελαδάς Δημήτρης

Ταμίας:                                   Κουράκλη Ελένη

Εφ. Δημοσίων Σχέσεων:          Βλαχοδημητροπούλου Αικατερίνη

Αναπληρωματικοί:

 1. Γαλάτης Κωνσταντίνος
 2. Πουλοπούλου Παρασκευή
 3. Δούβαλης Χρήστος
 4. Στεφανούρης Βασίλειος

Ελεγκτική Επιτροπή:

 1. Σπανέα Αικατερίνη
 2. Πουλοπούλου Νίκη
 3. Ταβουλαρέα Βάσω

Αναπληρωματικοί:

 1. Σκιά Ελευθερία

Αντιπρόσωποι Π.Ο.Ν.:

 1. Σπανέα Αικατερίνη
 2. Βλαχοδημητροπούλου Αικατερίνη

Αναπληρωματικοί:

 1. Πουλοπούλου Νίκη

Στις 22.02.2009 η κυρία Βλαχοδημητροπούλου Αικατερίνη απεβίωσε και τη θέση της πήρε η κυρία Πουλοπούλου Παρασκευή, εν τω μεταξύ απεβίωσε και ο Γαλάτης Κωνσταντίνος. Στην Π.Ο.Ν. τη θέση πήρε η κυρία Πουλοπούλου Νίκη. Στις 30.11.2009 ξαναβλέπουμε αρχαιρεσίες, δεν διευκρινίζεται αν έγιναν εκλογές ή προέκυψαν από Γενική Συνέλευση. Συνήλθαν σε Σώμα την 01.01.2010 (πρακτικό Νο 29).

Πρόεδρος:                               Λάζαρος Ιωάννης

Αντιπρόεδρος:                         Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης

Γενικός Γραμματέας:              Γελαδάς Δημήτρης

Ταμίας:                                   Κουράκλη Ελένη

Εφ. Δημοσίων Σχέσεων:          Πουλοπούλου Παρασκευή

Αναπληρωματικοί:

 1. Δούβαλης Χρήστος
 2. Στεφανούρης Βασίλης

Λόγω θανάτου του Γενικού Γραμματέα Γελαδά Δημήτρη αντικαταστάθηκε από τον Στεφανούρη Βσίλειο. Όμως στην ίδια Συνέλευση για τον ρόλο του Γενικού Γραμματέα προτάθηκε η κυρία Πουλοπούλου Παρασκευή (09.02.2010), ο Στεφανούρης ανέλαβε Έφ. Δημοσίων Σχέσεων.

Σε συνέλευση που έγινε στις 12.04.2011 (δεν διευκρινίζεται αν ήταν Γενική Συνέλευση) λόγω παραίτησης για λόγους υγείας του κύριου Ζαχαρόπουλου Παν. Και λόγω παράδοσης ταμείου από την κυρία Κουράκλη Ελένη, δημιουργήθηκε έλλειψη συμπληρωματικών, με αποτέλεσμα να ορισθούν για το Δ.Σ. ο κύριος Παπαδάκος Βασίλης και η κυρία Γάλλου Εργίνα.

Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει πλέον ως εξής:

Πρόεδρος:                               Λάζαρος Ιωάννης

Αντιπρόεδρος:                         Παπαδάκος Βασίλης

Γενικός Γραμματέας:              Πουλοπούλου Βιβή

Ταμίας:                                   Γάλλου Εργίνα

Δημόσιες Σχέσεις:                   Στεφανούρης Βασίλης

Στις αρχαιρεσίες που έγιναν από 21 έως 26 Νοεμβρίου 2011 εξελέγησαν για την Εφορευτική Επιτροπή:

 1. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
 2. Γάλλος Δημήτριος
 3. Πουλόπουλος Δημήτριος

Για το Δ.Σ. εκλέχθηκαν και συνήλθαν σε Σώμα στις 08.12.2011:

Πρόεδρος:                               Παπαδάκος Βασίλης

Αντιπρόεδρος:                         Μαλαπάνης Γιάννης

Γενικός Γραμματέας:              Πουλοπούλου Παρασκευή

Ταμίας:                                   Γάλλου Εργίνα

Δημόσιες Σχέσεις:                   Καλύβας Διονύσιος

Αναπληρωματικοί:

 1. Κουδούνη Αλεξάνδρα
 2. Γενάτος Παναγιώτης
 3. Πεφάνη Ευαγγελία

Ελεγκτική Επιτροπή:

 1. Καμβυσίδη Αφρούλα
 2. Λάζαρος Ιωάννης
 3. Πουλοπούλου Νίκη

Οι αρχαιρεσίες που έγιναν από 24 έως 29 Νοεμβρίου 2014 εξέλεξαν την Εφορευτική Επιτροπή:

 1. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
 2. Τσιούμαρη Γιάννα
 3. Γεωργούλης Παναγιώτης

Εκλέχθηκαν και συνήλθαν σε Σώμα με τη σειρά εκλογής:

Πρόεδρος:                               Παπαδάκος Βασίλης

Αντιπρόεδρος:                         Καννά Άννα

Γενικός Γραμματέας:              Περιβολάκης Δημήτρης

Ταμίας:                                   Πουλόπουλος Δημήτρης

Δημόσιες Σχέσεις:                   Σουρέτης Παρασκευάς

Αναπληρωματικοί εκλέγονται:

 1. Πουλοπούλου Παρασκευή
 2. Σκέτζος Δημήτρης
 3. Μπούτος Χρήστος
 4. Χότζα Δημήτρης
 5. Καλύβας Διονύσιος

Οι αρχαιρεσίες που έγιναν από 11 έως 16 Δεκεμβρίου 2017 διενεργήθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγχθηκε από τη Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα που έγινε και ο Απολογισμός του 2017.

Στην εφορευτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι:

 1. Χριστόπουλος Βασίλειος
 2. Τσιαμαντά Φωτεινή
 3. Πουλοπούλου Παρασκευή

Εκλέχθηκαν και συνήλθαν σε Σώμα στις 28.12.2017:

Πρόεδρος:                               Καννά Άννα

Αντιπρόεδρος:                         Σουρέτης Παρασκευάς

Γενικός Γραμματέας:              Διαμαντόπουλος Φώτης

Ταμίας:                                   Τσιαμαντάς Σωτήρης

Λόγω παραιτήσεως του 5ου μέλους, Σκέτζου Δημήτριου καθώς και των αναπληρωματικών:

 1. Σγούρου Γιάννη
 2. Πουλόπουλου Δημήτρη
 3. Μπούτου Χρήστου

και από την Ελεγκτική Επιτροπή του κύριου Παπαδάκου β. Τα μέλη που θα καλύψουν τις κενές θέσεις θα προκύψουν  από τη Γενική Συνέλευση όπως προβλέπεται από το καταστατικό και όπως πολλές φορές έγινε κατά το παρελθόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το άνοιγμα της κάλπης πρώτη φορά παρευρέθη Νομικός Σύμβουλος, ο κύριος Βλαχονικολός Άγγελος, καθώς και ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Μ.Ε.Α., κύριος Νίκος Καραλής, οι οποίοι μαζί με την Εφορευτική Επιτροπή σφράγισαν το αποτέλεσμα των εκλογών.

Στην 3η κατά σειρά Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή 28.01.2018 με όσους ήταν παρόντες, το Δ.Σ. διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος:                               Καννά Άννα

Αντιπρόεδρος:                         Σουρέτης Παρασκευάς

Γενικός Γραμματέας:              Διαμαντόπουλος Φώτης

Ταμίας:                                   Τσιαμαντάς Σωτήρης

Δημόσιες Σχέσεις:                   Μπούρα Ελένη

Αναπληρωματικοί για το Δ.Σ. είναι:

 1. Καργάκου Σμαραγδή
 2. Χουλιάρας Μανώλης
 3. Μαλαπάνης Γιάννης

Ελεγκτική Επιτροπή:

 1. Βέλμαχου Μαρία
 2. Κανέλης Παναγιώτης
 3. Μπούρας Μαρίνος

Αναπληρωματικός:

 1. Παναγάκης Σωτήρης

Εκπρόσωποι για Π.Ο.Α.Μ.Ε.Α.:

 1. Καννά Άννα
 2. Σουρέτης Παρασκευάς
 3. Διαμαντόπουλος Φώτης
 4. Τσιαμαντάς Σωτήρης
 5. Παπαδάκος Βασίλης

Εκπρόσωπο Π.Ο.Α.Μ.Ε.Α. Π.Ο.Ν.:

 1. Καννά Άννα
 2. Διαμαντόπουλος Φώτης

Στις προηγούμενες αρχαιρεσίες δεν αναφέρονται γιατί δεν υπάρχουν στα πρακτικά.

Αυτή όμως είναι μόνο η εκλογοαπολογιστική πλευρά του Συλλόγου μας. Αξίζει να αναφερθούν οι αγώνες που έδωσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, από τον πρώτο έως και τον τελευταίο είναι ένα σχήμα λόγου, διότι θεωρούμε ότι είμαστε ίσοι μεταξύ ίσων.

Αγώνες που αφορούν τη Μ.Τ.Ν. Καλαμάτας, όταν το προσωπικό και τα μηχανήματα δεν επαρκούσαν για όλους τους ασθενείς, με αποτέλεσμα πολλοί συνασθενείς μας να ταλαιπωρούνται πηγαίνοντας σε άλλους γειτονικούς Νομούς (Τρίπολη, Σπάρτη, Πάτρα και πολλοί μετοίκησαν στην Αθήνα).

Αγώνες για τη μετεγκατάσταση της Μ.Τ.Ν. από το παλιό Νοσοκομείο σε λυώμενο μετά το σεισμό. Επισκέψεις στα αρμόδια υπουργεία και στους αρμόδιους φορείς (Νομάρχη, Δήμαρχο, Διοικητή Νοσοκομείου) για θέματα όπως μηχανήματα, καθίσματα, διατροφικό επίδομα, μεταφορικά και ένα σωρό ζητήματα που προέκυπταν κατά καιρούς και που εμείς σήμερα θεωρούμε δεδομένα.

Αξίζει να σημειωθούν κάποιες στιγμές ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις τρεις Μ.Τ.Ν. προς μεγάλη ανακούφιση όλων άνοιξε Ιδιωτική μονάδα στο Νομό μας, η οποία έδωσε λύση όχι μόνο στους ντόπιους αλλά και στους επισκέπτες. Οι εκδρομές που κατά καιρούς έχουν γίνει και ελπίζουμε να συνεχίσουν, οι χοροεσπερίδες, αποκριάτικα γλέντια κλπ.

Οι πιο χαρούμενες στιγμές για όλους μας βέβαια είναι όταν μαθαίνουμε ότι κάποιος μεταμοσχεύθηκε. Για τις μεταμοσχεύσεις είχε γίνει παλιότερα εκστρατεία ενημέρωσης και μέσα από κάποια συναυλία. Σημαντικό γεγονός για τον Σύλλογό μας είναι οι δωρεές που δέχθηκε κατά καιρούς και μέσα από αυτές μπόρεσε να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν ανάγκη ή που μεταμοσχεύθηκαν για να αντιμετωπίσουν κάποια βασικά έξοδα, ακόμα δύο φορές τουλάχιστον αναφέρεται ότι αγόρασε σεντόνια για τη Μ.Τ.Ν. Καλαμάτας, παγομηχάνημα για παγάκια, τηλεοράσεις, ηλεκτρική εγκατάσταση για ατομικές τηλεοράσεις κλπ.

ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ αναφέρονται οι Δωρητές όπως προκύπτουν από τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και Συνεδριάσεων των εκάστοτε Δ.Σ. Αν κάποιον παραλείψαμε ζητούμε εκ των προτέρων συγνώμη και σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ώστε να το διορθώσουμε

 1. ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
 2. ARTILAFE S.A.
 3. ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 4. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ
 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 7. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Δ.Κ.Ε. ΠΤΩΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
 8. ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 9. ΠΤΩΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 10. ΛΕΣΧΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 11. ΦΟΥΣΚΑΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ
 12. ΠΑΥΛΟΣ ΠΤΩΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 13. ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 14. Χ.Ο.Σ.Π.Α.Λ.
 15. Η ΧΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
 16. ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
 17. οικ. ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 18. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 19. ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
 20. ΣΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 21. Οικ. Όλγας Καμπουγέρη
 22. Οικ. Νικολάου Αλοίμονου
 23. Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας
 24. Δήμος Καλαμάτας
 25. Mesogeios Νεφρολογικά Κέντρα
 26. Παπαδοπούλειον Οίκος φιλοξενίας
 27. Εφημερίδα Ελευθερία
 28. Εφημερίδα Θάρρος
 29. Γραφικές Τέχνες – ΗΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
 30. BEST MEDIA GROUP
 31. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Για όλους αυτούς τους Δωρητές και για όσους προκύψουν από εδώ και εμπρός οφείλουμε όλοι εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ!!!

Το μεγάλο όνειρο ή η μεγαλύτερη προσδοκία του Συλλόγου είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν ξενώνα στην Αθήνα για όσα μέλη μας πηγαινοέρχονται για λόγους υγείας ή για μεταμόσχευση και χρειάζεται να μένουν για αρκετά μεγάλα διαστήματα.

Όσοι μπορούν να βοηθήσουν για το σκοπό αυτό, που για μας είναι ανάγκη, ας επικοινωνήσουν με τον Σύλλογό μας.

Την ιστορία μας μέχρι εδώ επιμελήθηκε η κυρία Καννά Άννα, Πρόεδρος του Δ.Σ.