ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ»

Η «Ελληνική Εταιρεία Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Very Special Arts Hellas (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) (εφεξής ‘VSA Hellas’) προκηρύσσει Πρόγραμμα Συμμετοχής Ελλήνων Εικαστικών με Αναπηρία με τίτλο: «Ταξιδεύοντας τη Τέχνη» (εφεξής το ‘Πρόγραμμα’). Το Πρόγραμμα στηρίζεται σε δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και στη φιλοξενία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς ενώ πολύτιμη συνεργασία προσφέρουν η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών και το Γραφείο Διασύνδεσης της Ανώτατης Σχολή Καλών Τεχνών.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος προβλέπεται η επιλογή είκοσι πέντε (25) έργων Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών με αναπηρία, τα οποία, συνοδευόμενα από ιδιόχειρα λογοτεχνικά κείμενα διακεκριμένων λογοτεχνών – κυρίως μελών της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, θα αποτελέσουν ένα λεύκωμα το οποίο θα αναδείξει και θα προβάλλει το επιλεγμένο έργο των καλλιτεχνών. Το λεύκωμα θα διατίθεται προς πώληση για την ενίσχυση των σκοπών της VSA Hellas. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, τόσο το ως άνω λεύκωμα όσο και τα επιλεγμένα πρωτότυπα έργα θα εκτεθούν το χρονικό διάστημα 21/10/2019 έως 1/11/2019 στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς (ΠΙΟΠ) στην Αθήνα, και στη συνέχεια για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας σε καθένα από τα τέσσερα μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς (ΠΙΟΠ): 

  • στον Βόλο στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας N. & Σ. Τσαλαπάτα
  • στα Ιωάννινα στο Μουσείο Αργυροτεχνίας
  • στη Σπάρτη στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού
  • στην Τήνο στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας.

Περισσότερα: http://www.vsahellas.gr/cms/announcements/151–q-q.html