Προσθήκη νέων ασθενών στη λίστα του συλλόγου για τις μετακινήσεις του ΕΟΠΥΥ

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών διατηρεί λίστα με τους ασθενείς που χρειάζονται βεβαίωση “στερείται” για να λάβουν τη δαπάνη μετακίνησης από τον ΕΟΠΥΥ. Η λίστα αυτή ανανεώνεται ανά τετράμηνο και προωθείται εκ νέου στην ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου η οποία με τη σειρά της ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ.

Οι νέοι ασθενείς που επιθυμούν να εγγραφούν σε αυτή τη λίστα θα πρέπει να φέρουν υπεύθυνη δήλωση προς το Σύλλογο Νεφροπαθών Μεσσηνίας (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνουν οτι επιτρέπουν στον σύλλογο να δώσει τα προσωπικά τους στοιχεία στην ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου για χρήση στον ΕΟΠΥΥ.

Προσοχή! Ο σύλλογος δεν θα προωθεί νέα μεμονωμένα ονόματα στο νοσοκομείο, αλλά θα περιμένει να συγκεντρωθεί ένας σημαντικός αριθμός νέων υπεύθυνων δηλώσεων (4-5). Ο μόνος λόγος είναι οτι η παραπάνω διαδικασία δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά απαιτείται φυσική παρουσία της προέδρου του ΔΣ στην ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου και καλό είναι λόγω της πανδημίας οι επισκέψεις στα νοσοκομεία να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες.