Σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης

Προς ενημέρωση των μελών του συλλόγου μας

Στις 19/3/2020 λάβαμε το παρακάτω mail από τον προϊστάμενο της ΠΕ.ΔΙ Μεσσηνίας του ΕΟΠΥΥ:

«Καλημέρα σας,

Όπως γνωρίζετε στο Νομό μας υπάρχουν τρεις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.). Εξ αυτών η μια είναι ιδιωτική και οι δύο  λειτουργούν στα δυο κρατικά νοσοκομεία (ΕΣΥ). Κάθε μήνα οι αιμοκαθαρόμενοι ασφαλισμένοι του Οργανισμού μας (τον Ιανουάριο 2020 ήταν 169)  προσέρχονται στην Υπηρεσία μας και μας υποβάλουν ατομικά αιτήματα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των εξόδων μετακίνησής τους, από τον τόπο κατοικίας τους  προς τις εν λόγω Μονάδες  και αντιστρόφως. Λόγω των συνθηκών που βιώνει η χώρα μας, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού και για την προστασία των ευάλωτων αυτών συνανθρώπων μας, καθώς και των εργαζόμενων στην Υπηρεσία μας, παρακαλούμε γνωρίστε μας άμεσα εάν μπορεί:

1)Η ιδιωτική Μ.Χ.Α. να μας υποβάλει τα παραπάνω ατομικά αιτήματα των ασφαλισμένων που κάνουν αιμοκάθαρση σ’ αυτή, με ενυπόγραφη κατάσταση του υπευθύνου της.

2)Ο Σύλλογος νεφροπαθών Μεσσηνίας να μας υποβάλει τα ατομικά αιτήματα των ασφαλισμένων που κάνουν αιμοκάθαρση στα δυο Νοσοκομεία του Νομού, με ενυπόγραφη κατάσταση των υπευθύνων του (Προέδρου και Γεν. Γραμματέα).

Σε θετική περίπτωση, ερωτάται: Μπορούμε να κάνουμε δεκτές τις αιτήσεις των παραπάνω ασφαλισμένων χωρίς το προβλεπόμενο γνήσιο της υπογραφής των; Εάν τα προαναφερθέντα δεν είναι εφικτό να γίνουν, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την ισχύουσα διαδικασία υποβολής των ατομικών αιτημάτων των,  θέτοντας σε μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από τον νέο Κορωνοϊό τους αιμοκαθαρόμενους, οι περισσότεροι των οποίων είναι μεγάλης ηλικίας, αλλά και τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία μας.»

Την ίδια μέρα απαντήσαμε με το παρακάτω mail

Με προσοχή διαβάσαμε το mail σας σχετικά με τον τρόπο κατάθεσης των αιτήσεων – δικαιολογητικών των δαπανών μετακίνησης των νεφροπαθών για όσο καιρό διαρκεί η έκτακτη κατάσταση με την πανδημία. Με χαρά αντιληφθήκαμε την αγωνία σας να εξυπηρετήσετε με ταχύτητα και ασφάλεια τους ασθενείς ασφαλισμένους του οργανισμού.

Μολαταύτα, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., για την προστασία του κοινωνικού συνόλου οφείλουμε να «Αποφεύγουμε αυστηρά την επαφή με άτομα που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα.».
Αυτό σημαίνει ότι η πρότασή σας (αντιγράφω από το mail σας)

«2) Ο Σύλλογος νεφροπαθών Μεσσηνίας να μας υποβάλει τα ατομικά αιτήματα των ασφαλισμένων που κάνουν αιμοκάθαρση στα δυο Νοσοκομεία του Νομού, με ενυπόγραφη κατάσταση των υπευθύνων του (Προέδρου και Γεν. Γραμματέα).»

είναι αδύνατο να εφαρμοστεί διότι όλοι οι αιμοκαθαιρόμενοι είναι σε προληπτικό κατ’οίκον περιορισμό και εξέρχονται μόνο για τη θεραπεία τους, η οποία πραγματοποιείται υπό αυστηρό πρωτόκολλο. Για παράδειγμα στην ιδιωτική μονάδα απαγορεύεται ακόμα και να μπουν δυο ασθενείς μαζί στο ασανσέρ ώστε να τηρείται η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας. Κατ’επέκταση, το να συλλεχθούν οι αιτήσεις των ασφαλισμένων του νοσοκομείου από το σύλλογο νεφροπαθών Μεσσηνίας προϋποθέτει την μετάβαση κάποιου από τα μέλη του Δ.Σ. στα δύο νοσοκομεία, το οποίο είναι απαγορευτικό, αντίθετο στις γενικές οδηγίες και σχεδόν στα όρια της υγειονομικής βόμβας. Επιπρόσθετα, η προσάρτηση ενυπόγραφης κατάστασης των υπευθύνων του συλλόγου προϋποθέτει την συνάντησή τους, που επίσης είναι απαγορευτική. Σε κάθε περίπτωση, η συλλογή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών προϋποθέτει έστω και στο ελάχιστο την προσωπική επαφή, σε αντίθεση τόσο στις γενικές οδηγίες για τον έλεγχο της πανδημίας όσο στις ειδικές οδηγίες που επιτάσσει η φύση της νόσου μας.

Οι προτάσεις του συλλόγου νεφροπαθών Μεσσηνίας για την ασφαλέστερη επίλυση του θέματος είναι:

1) Κάθε μονάδα (ιδιωτική ή δημόσια) να σας αποστείλει ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις μετακινήσεων των ασφαλισμένων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και την αίτηση. Οι ασθενείς προσέρχονται ούτως ή άλλως στις μονάδες οπότε δεν τίθεται θέμα αχρείαστης επαφής. Θα χρειαστεί βεβαίως μια ευελιξία στο θέμα των γνήσιων της υπογραφής από τη μεριά του οργανισμού.

2) Να δοθεί η προσωρινή εναλλακτική κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών με έναν από τους τρεις τρόπους και κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου:

  • E-mail
  • Fax
  • Courier

3) Να εξεταστεί από την κεντρική υπηρεσία του οργανισμού η δυνατότητα να γίνει η καταβολή της δαπάνης χωρίς την κατάθεση αίτησης – δικαιολογητικών και για όσους μήνες διαρκεί αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση, με εκκρεμότητα κατάθεσης των αιτήσεων όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Φυσικά, με διαδικασία εκκαθάρισης στο τέλος αυτής της έκτακτης περιόδου. Για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία, το καταβληθέν ποσό μπορεί να είναι ίσο με το ποσό της τελευταίας κατάθεσης ή με το σύνηθες ποσό που λάμβανε ο κάθε ασφαλισμένος μέχρι σήμερα. Για δική σας ασφάλεια  μπορείτε να λάβετε λίστα με τους εν ζωή ασθενείς απευθείας από τις μονάδες.

Ειδικά, η τελευταία πρόταση θα μπορούσε να γενικευθεί πανελλαδικά για όλους τους αιμοκαθαιρόμενους, λύνει όλα τα προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια όλων μας, δείχνει την ευελιξία του οργανισμού σε ειδικές συνθήκες και το σημαντικότερο, αποδεικνύει την ευαισθησία του οργανισμού και της δημόσιας διοίκησης προς τα άτομα με αναπηρία. 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του συλλόγου Νεφροπαθών Μεσσηνίας